Modlitba produkuje odpočinok.

Modlitba produkuje odpočinok.

Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie [pokoj, úľavu a občerstvenie duše]. Matúš 11:28

Ak nie sme v odpočinku, tak potom v skutočnosti neveríme, pretože ovocím toho, že veríme je odpočinok.

Počas mnohých rokov svojho života som tvrdila: „Ó, verím Bohu, verím Pánovi.“ Avšak nerobila som ani jednu z týchto veci, pretože väčšinu času som bola znepokojená, ustaraná, podráždená a nervózna.
Rovnako, ako môžeme byť zapojená do vonkajšej aktivity, takisto môžeme byť zapojení do vnútornej aktivity. Boh chce, aby sme vstúpili do Jeho odpočinku nielen v našom tele, ale chce, aby sme vstúpili do Jeho odpočinku aj v našej duši.

Pre mňa nájsť odpočinok, úľavu, pohodu, občerstvenie a požehnané ticho pre moju dušu znamená, že nájdem slobodu od nesprávnej duševnej činnosti. Znamená to, že nemusím žiť v mukách uvažovania a snaženia sa nájsť za každých okolností odpoveď, ktorú nemám. Nemusím sa obávať, ale namiesto toho môžem zostať na mieste tichého pokoja a odpočinku skrze modlitbu.

Ak naozaj veríme Bohu a dôverujeme Pánovi, už sme vstúpili do Jeho odpočinku. Modlili sme sa, dali na Neho svoje starosti a teraz prebývame v dokonalom pokoji Jeho každodennej prítomnosti.


Môžete prehlasovať Jeho Slovo k svojej ustarostenej mysli presne tak, ako Ježiš prikázal búrke a povedal: „… zmĺkni, utíš sa!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon