Musíš si prosiť

Musíš si prosiť

„Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc; lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.“ (JAKOB 1:6)

Ak si prečítame novozákonnú knihu Jakuba, uvidíme, že Jakub začína tým, že nám hovorí, ako zvládnuť životné problémy a skúšky. Existuje prirodzený spôsob riešenia týchto vecí, ale existuje aj duchovný spôsob ako ich zvládnuť.

V Jakubovi 1:5-6 Jakub v zásade hovorí: „Ak máš problém, opýtaj sa Boha, čo máš robiť.“ Možno nebudete počuť Jeho hlas a ihneď nedostanete odpoveď, ale ak sa pýtate vo viere, pri svojej práci nájdete múdrosť, ktorá skrze vás pôsobí a presahuje vaše prirodzené poznanie.

V Žalme 23:2 žalmista hovorí, že Boh vedie svoj ľud na zelené pastviny a vedľa tichých a pokojných vôd. Inými slovami, Boh nás vždy zavedie na miesto pokoja a bezpečia, ak Ho budeme hľadať.

Pozrite sa na dnešný verš a všimnite si, že sa musíme pýtať s vierou. Príliš často sa nám nedostáva pomoci, pretože o ňu nepožiadame. Duch Svätý je gentleman, On čaká, kým Ho pozveme do našich situácií. Nemôžeme len predpokladať a predpokladať, musíme si prosiť!


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ak potrebuješ niečo, popros o to Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon