Mysli správne, aby si mohol správne hovoriť

Mysli správne, aby si mohol správne hovoriť

I jazyk je oheň, [jazyk je] svet neprávosti; takým stáva sa jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje celé telo a rozplameňuje kolo života od narodenia (cyklus ľudskej prirodzenosti) a je rozplameňovaný peklom (Gehenna). – JAKUB 3:6

Negatívne vyjadrenia začínajú negatívnymi myšlienkami. Napríklad, zamestnanec by počul fámu, že spoločnosť, pre ktorú pracuje, bude prepúšťať nejakých zamestnancov, takže si pomyslí: „Vždy, keď veci fungujú dobre, niečo zlé sa prihodí.“ Potom povie: „Pravdepodobne stratím svoju prácu.“

Moje myšlienky zvykli byť také negatívne, že aj moje slová boli negatívne…, čo sa tak isto negatívne odzrkadlilo v mojom živote. Nakoniec som sa rozhodla zmeniť svoje spôsoby a prestať rozprávať tak negatívne. Po čase som si uvedomila, že potrebujem urobiť viac, ako len prestať rozprávať negatívne. Nestačilo len prestať rozprávať negatívne – musela som začať premýšľať pozitívne!

Naše myšlienky – pozitívne alebo negatívne – spôsobujú, že rozprávame slová, ktoré budú formovať našu budúcnosť. Keď hovoríme zlé veci, môže to byť ohňom v našich životoch (pozri Jakub 3:6).

Oheň však môžeme zastaviť skúr ako začne, a to správnym hovorením a správne hovoriť môžeme, len ak správne rozmýšľame. Chcem ťa poprosiť, snaž sa byť plnený Svätým Duchom a Božím Slovom. Dovoľ Mu ovplyvňovať tvoje myšlienky a priviesť ťa do životného štýlu pozitívnych slov.


Modlitba

Bože, chcem rozprávať pozitívne životodarné slová, založené na Tvojom Slove. Pozývam Ťa do svojho myšlienkového sveta a chcem mať obnovenú myseľ, myseľ Kristovu, aby som Ťa mohol potešiť mojimi slovami.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon