Nájdi si čas spoznať ľudí

Nájdi si čas spoznať ľudí

„Nesúďte podľa zovňajška (zbežne a na základe vzhľadu), ale súďte spravodlivý súd!“ (JÁN 7:24)

Dnešný verš je pre nás veľmi jasným, konkrétnym slovom od Boha. Hovorí nám, aby sme neposudzovali ľudí povrchne alebo podľa zovňajšku.

Celé roky som bola typ človeka, ktorý vynášal bleskové súdy. Boh so mnou niekoľkokrát jednal a nakoniec som si uvedomila nebezpečenstvo unáhleného, povrchného posudzovania ľudí.

Predtým, než budeme niekoho posudzovať, musíme si nájsť čas aby sme spoznali, kým naozaj je. V opačnom prípade môžeme niekoho odporučiť, pretože sa javí ako niekto, kým v skutočnosti nie je alebo môžeme niekoho odsúdiť kvôli jeho vonkajšiemu vzhľadu či nejakému skutku, hoci je vo vnútri naozaj úžasným človekom.

Všetci máme svoje malé vrtochy, divné veci, ktoré robíme, správanie a spôsoby, ktorým iní nerozumejú. Boh sám neposudzuje ľudí podľa vzhľadu a my musíme nasledovať Jeho príklad.

Dávida by nikdy nevybrali za kráľa, ak by ho ľudia hodnotili povrchne. Dokonca, ani jeho vlastná rodina si ho vôbec nevšímala. Boh však videl Dávidovo srdce, srdce pastiera. Boh videl uctievača, niekoho, kto mal srdce pre Neho, niekoho, kto bol poddajný a tvarovateľný v Jeho ruke. Toto sú vlastnosti, ktoré si Boh cení, no nie vždy sú zrejmé na prvý pohľad.

Povzbudzujem vás, aby ste hľadali Boha a dovolili Duchu Svätému, aby k vám hovoril o iných ľuďoch. On pozná ich srdcia a povie vám, či sa máte mať na pozore alebo si máte s nimi budovať vzťah. Dôverujte Bohu, nie svojmu vlastnému úsudku, že vás On povedie pri spoznávaní ľudí a budovaní vzťahov.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Maj taký postoj k ostatným, aký chceš, aby oni mali k tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon