Najprv premýšľaj

Najprv premýšľaj

„… je potrebné, aby ste boli na pokoji a nerobili ničoho prenáhlene.“ (SKUTKY 19:36)

Odhodlať sa urobiť niečo bez toho, aby ste sa spýtali Boha a čakali, kým ku vám prehovorí, nie je múdre. Nie je ani múdre skočiť do veci bez toho, aby sme najprv premýšľali o tom, čo sa chystáme urobiť. Často robíme príliš veľa vecí a napokon skončíme unavení. Boh nás určite posilňuje skrze svojho Ducha, ale nepodporuje nás, aby sme robili veci, ktoré sú mimo Jeho vôle pre nás. Neposilňuje nás, aby sme boli hlúpi! Keď sa raz odhodláme niečo urobiť, Boh od nás očakáva, že dodržíme svoje slovo a budeme bezúhonnými ľuďmi. Z tohto dôvodu nám vo verši pre dnešok odporúča, aby sme premýšľali skôr, než niečo povieme. Pri našom rozmýšľaní by sme sa mali opýtať Boha, čo si myslí o záležitosti, o ktorej premýšľame.

Toto je lekcia, ktorú som sa musela naučiť. Zvykla som v nadšení povedať ,,Áno!“ na veci bez toho, aby som požiadala Boha o radu, a potom sa sťažovať na môj rozvrh. Boh mi musel ukázať, že keby som najskôr hľadala Jeho a riadila sa Jeho vedením, mohla som sa vyhnúť frustrácii a stresu.

Som si istá, že aj vy máte veľa príležitostí zapojiť sa do vecí, ktoré by vás bavili alebo by boli pre vás dôležité. Jednoducho vás dnes len povzbudzujem, aby ste sa k ničomu nezaväzovali bez toho, aby ste o tom vážne premýšľali a hľadali Božie vedenie v tom, či máte alebo nemáte tieto veci urobiť.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Najprv premýšľaj, až potom hovor!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon