Naplnený každým pokojom a radosťou

Naplnený každým pokojom a radosťou

A Bôh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení [skúsenosťou viery], aby ste hojneli (vybublali) v nádeji mocou Svätého Ducha. – RIMANOM 15:13

Pred niekoľkými rokmi som prechádzala obzvlášť ťažkým obdobím, keď som nemala absolútne žiadnu radosť a ani pokoj v živote. Zakaždým, keď som urobila chybu, rýchlo som odsúdila samú seba, nahnevaná na seba, že nedokážem byť „dokonalou kresťankou“.

Jedného dňa som narazila na Rimanom 15:13: „A Bôh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení…“ To je ono. Pochopila som to!

Uvedomila som si, že som sa ponorila do pochybností a nevery a dovolila som diablovi, aby ma trápil negativitou, hnevom a netrpezlivosťou. Počas toho som úplne zabudla na to, že veriť Bohu a dôverovať Jeho Slovu prináša pokoj, nádej a to prekoná moje slabosti.

Božie Slovo mi dalo odpoveď. Ježiš ma tak veľmi miloval, že mi odpustil nielen všetky moje hriechy z minulosti, ale pozerajúc sa dopredu, odpustil mi aj tie momenty slabosti, v ktorých zlyhám v budúcnosti. Nemusím dovoliť satanovi, aby sa prikradol s otázkami alebo neverou, a ani ty nemusíš.

Poznaj dnes, že pokoj, nádej a radosť sú priamo pred tebou. Choď do Božieho Slova a dovoľ nech rozhojní tvoju vieru.


Modlitba

Pane, pripomeň mi pravdu z Tvojho Slova zakaždým, keď začnem veriť nepriateľovým klamstvám. Vierou v Teba dnes prijímam radosť a pokoj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon