Napodobňuj Boha

Napodobňuj Boha

Napodobňujte teda Boha ako milované deti. —EFEŽANOM 5:1

Byť kresťanom neznamená chodiť každý týždeň do cirkvi.

Potrebujeme rozvíjať Boží charakter, aby ostatní videli Ježišovu prácu praktickým spôsobom.

Efežanom 5:1 hovorí, že máme napodobňovať Boha. Žiaľ, povedať to je oveľa jednoduchšie, ako to v skutočnosti urobiť.

Veľakrát robíme veci, ktoré vôbec neodzrkadľujú Boha. Je jednoduché byť znechuteným, vzdať sa nádeje a odsudzovať sa, keď sa nám nedarí.

Našťastie Boha netrápi, že to ešte nedokážeme. Vie, že sme iba ľudia. Vie, že Ho nedokážeme hneď dokonale odzrkadľovať, ale chce, aby sme v tom neustále rástli.

Nemáme stagnovať v živote, nerásť vo viere. Kde je v tom dobrodružstvo? Potrebujeme sa obzrieť a vidieť zmeny, ktoré sa udiali v našich životoch.

Bola som Farizejom. Myslím, že by som dokonca mohla byť vodcom Farizejov. Bola som náboženská. V skutočnosti som Boha „nenapodobňovala“. V určitom bode ma Boh viedol k tomu, aby som sa spýtala sama seba: „Čo robíš pre to, aby si bola ako Ja? Pomáhaš niekomu? Si tu len preto, aby som ti zlepšil život?“

Keď sme v bode, kde si kladieme otázky, tak sme na najlepšom mieste, kde môžeme byť, pretože sa neustále usilujeme byť ako Kristus.

Nespadni do pasce perfekcionizmu a sebaodsúdenia v tom úsilí. Všetci robíme chyby. Dôležitou vecou je byť ochotným, každodenne vykročiť a podobať sa na Boha.


Modlitba

Bože, ďakujem Ti, že aj keď vidíš moje chyby, stále ma miluješ a pomáhaš mi žiť zbožným životom. Odmietam byť znechutený svojimi zlyhaniami. Taktiež odmietam zostať rovnakým. Rozhodujem sa Teba nasledovať a napodobňovať Ťa každý deň viac a viac.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon