Naša najväčšia túžba

Naša najväčšia túžba

„Nebudú lačnieť ani nebudú žízniť, ani nebude na nich biť horúčava preludu [fatamorgána] ani slnce, lebo ich zľutovník ich šetrne poženie a bude ich vodiť popri prameňoch vôd.“ (IZAIÁŠ 49:10)

Boh nechce, aby sme po niečom túžili viac, ako túžime po Ňom. Nie je to tak, že by sme nemali chcieť veci, ale nemali by sme ich chcieť viac ako chceme Jeho. On túži po tom, aby sme každý deň nášho života žili v realite Jeho prítomnosti, a aby sme boli úplne spokojní kým On je.

Verš pre dnešok hovorí o prelude, fatamorgáne. Sme smädní po Bohu, ale ak si neuvedomíme, že On je ten jediný, po ktorom túžime, môžeme sa rýchlo dostať do omylu spôsobom, akým aj fatamorgána zvádza ľudí, ktorí sú smädní na púšti. Satan nás môže oklamať tým, že nás prinúti zamerať sa na veci, ktoré nás nikdy skutočne neuspokoja. Nič nás nemôže uspokojiť, okrem Boha, a preto musíme neustále myslieť na to, že Ho potrebujeme hľadať. Ak Ho dáme na prvé miesto v našich túžbach, myšlienkach, rozhovoroch a rozhodnutiach, náš smäd bude naozaj uhasený a nenecháme sa zmiasť.

Máme oprávnené potreby a Boh ich chce naplniť. Ak budeme hľadať Jeho tvár (prítomnosť), zistíme, že Jeho ruka je pre nás vždy otvorená. Ak však hľadáme iné veci, necháme sa ľahko oklamať a možno zistíme, že sme premrhali väčšiu časť svojho života tým, že sme boli vedení fatamorgánou – hľadali sme veci, ktoré sa zdali, že ich potrebujeme, ale v skutočnosti to tak nebolo.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh má všetko, čo potrebuješ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon