Navzájom si v manželstve slúžiť

Navzájom si v manželstve slúžiť

Vy, ženy, podriaďujte sa vlastným mužom, ako sa sluší v Pánovi. Vy, mužovia, milujte svoje ženy a nerozhorčujte sa na ne. – KOLOŠANOM 3:18-19

Dave rád raňajkuje ovocný šalát. Jedno ráno ma Pán povzbudil, aby som pripravila ovocný šalát pre svojho manžela.

Problém bol v tom, že som mu nechcela pripraviť ovocný šalát. Pomyslela som si: „Prečo musím vždy toto pre neho robiť?“ Pán mi trpezlivo pripomenul, že ak slúžim týmto spôsobom svojmu manželovi, vlastne slúžim Jemu.

Zaujímalo by ma, koľkým rozvodom by sa predišlo, keby manžel a manželka boli ochotní preukázať svoju lásku jeden druhému skrze vzájomnú službu. Zdá sa, že každý chce byť dnes „slobodný“ a Ježiš nás skutočne oslobodil. Ježiš však nikdy nemal v úmysle, aby sme túto slobodu sebecky zneužívali. Chce, aby sme svojim manželom/kám slúžili v láske.

Rozhodne milujem svojho manžela a niekedy je táto láska najlepšie vyjadrená skrze službu. Slová sú úžasné, ale keď chodíš v láske, tvoj záväzok sa prejaví aj tvojimi skutkami lásky.

Prosím ťa, podlož svoju lásku skutkami. Popros Boha, aby ti dnes ukázal, ako môžeš poslúžiť svojmu manželovi/ke a požehnať ho/ju.


Modlitba

Bože, nechcem byť sebecký/á v manželstve. Pomôž mi slúžiť svojmu/ej manželovi/ke tak, ako to Ty chceš a milovať ho/ju viac, než len slovami.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon