Nechaj sa viesť svojím svedomím

Nechaj sa viesť svojím svedomím

„Modlite sa za nás, lebo sme si istí toho, že máme dobré (čisté) svedomie chcúc sa vo všetkom správne chovať.“ (ŽIDOM 13:18)

Boh nám dáva svedomie, aby sme mohli zostať mimo problémov. Ak ignorujeme svoje svedomie dostatočne dlho, prestaneme byť citliví na Božie usviedčanie, keď sme zhrešili. Ľudia sú zatvrdnutí, keď ignorujú svoj zmysel pre to, čo je správne alebo nesprávne. Toto sa deje aj s ľuďmi, ktorí sa znovuzrodili. Čím viac sú ľudia zatvrdení, tým je pre nich ťažšie počuť Boží hlas. Ich svedomie nefunguje tak, ako ho Boh stvoril.

Svedomie pracuje v duchu a funguje ako vnútorný monitor nášho správania. Umožňuje nám spoznať, kedy je niečo správne alebo nesprávne. V dôsledku toho naše znalosti o štandardoch a Božích usmerneniach značne ovplyvňujú naše svedomie.

Jeho Slovo prebúdza naše svedomie zo stavu podobnému kóme. Ľudia, ktorí nie sú kresťanmi, môžu vedieť, kedy robia zle ale necítia usvedčenie ako tí, ktorí sa znovuzrodili, sú naplnení Duchom a sú v každodennom spoločenstve s Bohom.

Čím viac času trávime v Božej prítomnosti, tým citlivejší sa staneme na veci, ktoré neodrážajú Božie srdce. Keď sa nebudeme správať zbožným spôsobom, rýchlo si uvedomíme, že sme vstúpili mimo línie, v akej Ježiš chce, aby sme zvládli situáciu.

Môžeme mať nádherné životy, ak naplníme naše mysle Božím Slovom a potom len jednoducho poslúchneme svoje svedomie.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dovoľ svojmu svedomiu, aby ťa viedlo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon