Nechajte „rozhodcu“ hovoriť.

A pokoj (súlad duše, ktorý pochádza od) Kristov nech rozhoduje (nepretržite ako rozhodca) vo vašich srdciach [rozhodovať a riešiť s konečnou platnosťou všetky otázky, ktoré vyvstanú vo vašej mysli, v tom pokojnom stave], veď k nemu ste aj vy boli povolaní [žiť] ako[súčasť Krista] jedno telo; a buďte (za to) vďační, [vždy vzdávajte chválu Bohu]. KOLOŠANOM 3:15

V Kološanom 3:15 nám Pavol hovorí, že pokoj je veľmi podobný rozhodcovi – rozpráva do našich životov a vyrieši každý problém, ktorý si vyžaduje rozhodnutie.

To jednoducho znamená, že ak cítite nepokoj v súvislosti s nejakým rozhodnutím alebo konaním, nepokračujte v ňom. Dovoľte „rozhodcovi“ nech hovorí do toho On. Niektorí ľudia urobia kariérne rozhodnutie, v ktorom skutočne nemali pokoj a potom sa čudujú, prečo sú vo svojej práci vystresovaní a nešťastní. Mnoho ľudí nakúpi drahé veci, aj keď v tom nemajú pokoj a potom každý mesiac, keď musia tieto nákupy splácať, strácajú pokoj.

Môžeme však dovoliť, aby Kristov pokoj „vládol (neustále konal ako rozhodca)“ v našich srdciach. Prítomnosť pokoja nám pomôže s istotou rozhodnúť v pochybnostiach, ktoré sa nám vynárajú v mysli. Ak budete pravidelne tráviť čas v modlitbe a v Božom Slove, objavíte veľkú múdrosť a náhľad na veci od Pána. Nebudete sa musieť čudovať: Mám alebo nemám? Je to správne alebo je to chyba? Ako Božie dieťa, ktoré žije v úzkom vzťahu so svojim nebeským Otcom, budete môcť nasledovať pokoj, ktorý On poskytuje.


Keď si nie ste istí, čo máte robiť, vždy nasledujte pokoj!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon