Neochabujme

Neochabujme

V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. Galaťanom 6:9

V knihe Galaťanom 6:9 sa „neochabujme“ vzťahuje na vzdanie sa v mysli. Duch Svätý nám hovorí, aby sme sa nevzdávali v mysli, pretože ak to vydržíme, nakoniec zožneme dobré veci.

Premýšľajte nad Ježišom. Hneď potom, čo bol pokrstený a naplnený Duchom Svätým, bol vedený na púšť, aby bol pokúšaný a skúšaný diablom. On sa nesťažoval, nebol skľúčený a ani deprimovaný.
Nerozmýšľal a ani nerozprával negatívne. Nebol zmätený keď sa snažil prísť na to, čo sa stalo. On každou skúškou prešiel víťazne (Lukáš 4:1-13).

Viete si predstaviť, že Ježiš chodí po celej krajine a rozpráva svojim učeníkom aké ťažké to bolo? Viete si Ho predstaviť, ako diskutuje o tom, aký ťažký bude kríž… alebo ako sa bojí veci, ktoré Ho čakajú… alebo aký bol frustrovaný, keď nemal strechu nad hlavou a ani posteľ na spanie v noci?

Ježiš čerpal silu od svojho nebeského Otca a prešiel všetkým víťazne. My máme Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás a máme k dispozícii moc, aby sme zvládli prejsť cez čokoľvek, čomu čelíme.


Svoje situácie môžeme zvládať rovnako ako Ježiš tým, že sa mentálne pripravíme skrze „víťazné myslenie“ a nie „porazenecké myslenie“.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon