Neodporuj, prijmi, čo hovorí Boh

Neodporuj, prijmi, čo hovorí Boh

„Preskúmaj ma [dôkladne], silný Bože, a poznaj moje srdce! Skús ma a poznaj moje myšlienky a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou večnosti.“ (ŽALM 139:23-24)

Často, keď sme usvedčení z hriechu, staneme sa mrzutí, pretože Boh s nami jedná. Kým si svoj hriech neuznáme, nebudeme pripravení sa od neho odvrátiť a nepožiadame o odpustenie. Stále budeme pociťovať tlak, ktorý bude pre nás nepríjemný. Len čo sa zhodneme s Bohom, vráti sa náš pokoj a naše správanie sa zlepší.

Diabol útočí s odsúdením a hanbou, aby nám zabránil pristupovať k Bohu v modlitbe s dôverou. Bez tejto dôvery naše potreby nebudú naplnené a ani si nebudeme môcť užívať spoločenstvo s Bohom. To, že sa zle cítime alebo si myslíme, že Boh sa na nás hnevá, nás oddeľuje od Jeho prítomnosti. On nás však nikdy neopúšťa, ale naše obavy nás môžu prinútiť pochybovať o Jeho prítomnosti.

Preto je rozlišovanie pravdy a spoznanie rozdielu medzi usvedčením a odsúdením také dôležité. Ak budete venovať pozornosť usvedčeniu, pozdvihne vás to a vyvedie z hriechu, ale odsúdenie vám prinesie zlé pocity a často to daný problém ešte zhorší.

Keď sa modlíte, pravidelne proste Boha, aby s vami rozprával a usvedčil vás z vášho hriechu. Uvedomte si, že usvedčenie je požehnaním a nie problémom. Keď ja začínam svoje modlitby, takmer vždy požiadam svojho nebeského Otca, aby odhalil všetko, čo robím zle a očistil ma od každého hriechu a nespravodlivosti. Usvedčenie je životne dôležité pre správne chodenie s Bohom. Dar usvedčenia je jedným zo spôsobov, ako počuť Boha. Neurobte chybu a nebuďte pod odsúdením, ale nechajte sa povzniesť na nové miesto slobody a intimity s Bohom. Neodmietajte to, prijmite to.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Dovoľ Bohu aby ťa pozdvihol a vyviedol.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon