Neprestajne sa modli

Neprestajne sa modli

„Modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času (v každom období, pri každej príležitosti) v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých.“ (EFEŽANOM 6:18)

Vo verši pre dnešok Pavol v zásade hovorí, že sa máme modliť vo všetkých okolnostiach, nasledujúc pokyny Ducha Svätého, s použitím rôznych druhov modlitieb v rôznych situáciách. Ako sa však môžeme „modliť neprestajne“ ako nám to hovorí Biblia? Robíme to tak, že pri každodennom živote si udržiavame postoj vďaky a úplnej závislosti na Bohu. Naše myšlienky sú zamerané na Neho uprostred toho, čo robíme a počúvame Jeho hlas v každej situácii. Verím, že Boh v skutočnosti chce, aby sme žili životným štýlom modlitby a chce mám pomôcť prestať myslieť na modlitbu ako na udalosť. Chce, aby sme ju vnímali ako spôsob života, ako vnútornú činnosť, ktorá podmieňuje všetko, čo robíme. Chce, aby sme s Ním hovorili a neustále Ho počúvali – aby sme sa každý deň modlili tak, aby sme mali svoje srdce napojené na Neho a naše uši naladené počuť Jeho hlas.

Často počúvame o modlitebných potrebách, alebo rozmýšľame o nejakej situácii a povieme si, že sa potrebujeme za to na modlitbách modliť. Táto taktika je taktikou nepriateľa, aby nás zastavil. Prečo by sme sa nemohli modliť hneď v tú danú minútu? Kvôli nesprávnemu zmýšľaniu o modlitbe sa nemodlíme hneď. Bolo by to jednoduché, keby sme len nasledovali svoje srdcia, ale satan chce modlitbu skomplikovať. Chce, aby sme čakali v nádeji, že na túto modlitebnú potrebu zabudneme. Modlitba, keď cítime túžbu alebo potrebu modliť sa, je jednoduchá a je to aj spôsob, akým sa môžeme modliť neprestajne. Môžeme byť neprestajne v spojení s Bohom v každej situácii, počas celého dňa.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Neodkladaj rozhovor s Bohom.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon