Neprestávaj dôverovať Bohu

Lebo On pozná cestu, ktorou kráčam [stará sa o to, oceňuje to a venuje tomu pozornosť]., keď ma preskúša, vyjdem ako zlato [čisté a žiarivé]. JOB 23:10

Vždy budú v živote situácie, kedy sa od nás bude vyžadovať, aby sme dôverovali Bohu bez ohľadu na to, čo sa stane alebo či všetkému rozumieme. To je dôvod, prečo často hovoríme Bohu: „Čo sa deje v mojom živote? Čo robíš? Nerozumiem tomu.“ Niekedy sa zdá, že veci, ktoré sa v nás dejú, nás posúvajú presne opačným smerom, ako cítime, že nám Boh predtým ukázal.

Vtedy sa veľa ľudí vzdá a vráti sa k niečomu, čo pre nich bude rýchlejšie a jednoduchšie. Ak ste práve teraz na mieste, kde nič vo vašom živote nedáva zmysel, len dôverujte Bohu. On je vám nablízku. Neopustil vás. On na vás dozerá.

Neexistuje nič také, že budeme dôverovať Bohu a pritom mať zodpovedané všetky otázky. Kým nás Boh učí dôverovať Mu, vždy sa v našom živote vyskytnú veci, ktorým jednoducho nerozumieme. Keď nebo mlčí, pokračujte v robení toho, čo ste sa naučili a čo viete robiť a neprestávajte Mu dôverovať. Boh spôsobí, že všetky časti vášho života budú pracovať spolu na Jeho zámere.


Zajtrajšie odpovede zvyčajne neprídu skôr, kým nenastane zajtrajšok.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon