Nevyhor kvôli množstvu aktivít!

Nevyhor kvôli množstvu aktivít!

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba jarmo a učte sa odo mňa…, a nájdete si odpočinutie duše; lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké! —MATÚŠ 11:28-30

Počas prvých dní môjho chodenia s Pánom som bola veľmi nadšená a dychtivá Mu slúžiť, tak som sa prihlásila na všetko, čo sa mi zdalo čo i len trochu zaujímavé. Jediným úspechom toho bolo, že som rýchlo zistila, na čo som bola pomazaná.

Kvôli svojmu zaneprázdnenému životu som netrávila pravidelný čas s Bohom. Robila som dobré veci pre Boha, ale akosi som Ho v tom procese ignorovala. Výsledkom bolo, že som sa často cítila frustrovaná, pretože som robila veci v tele.

„Pracovať v tele“ znamená robiť veci bez Božej moci pretekajúcej cez nás. Sú ťažké, vyčerpávajú nás a nedávajú nám ani radosť, ani naplnenie. Často sú to dobré veci, ale nie „Božie veci.“

Ľudia doslova vyhoria náboženskými aktivitami, keď sa snažia slúžiť Bohu vo svojej sile. Ježiš však nezomrel za nás preto, aby sme neustále robili nejakú činnosť… On zomrel, aby sme mohli byť jedno s Bohom prostredníctvom Neho, aby sme mohli mať hlboký osobný vzťah s Bohom – Otcom, Synom a Svätým Duchom.

Potrebuješ dnes prestať s nejakou „vlastnou“ aktivitou, aby si mohol skutočne byť s Bohom?


Modlitba

Pane, uvedomujem si, že robenie dobrých veci nie je náhrada za skutočné poznanie Teba. Pomôž mi odpočívať v Tebe, zatiaľ čo odložím neužitočné aktivity, aby som mohol trávil viac času s Tebou.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon