Nie si zlyhaním

Na Ňom [Boh] odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi [kríži]. KOLOSANOM 2:15

Ľuďom, ktorí boli týraní, odmietnutí alebo opustení, zvyčajne chýba sebadôvera. Takýto jedinci sú zahanbení, cítia sa previnilo a majú zlý obraz o sebe samých. Diabol to vie a začína svoj útok na ich sebadôveru kedykoľvek a kdekoľvek uvidí príležitosť. Jeho cieľom je prinútiť ľudí, aby verili, že sú zlyhaním.

Diabol vie, že jednotlivec bez sebadôvery nikdy nevykročí, aby robil veci, ktoré v skutočnosti chce robiť. Diabol nechce, aby sa naplnil Boží plán pre život takéhoto človeka. Ak vás dokáže presvedčiť, že ste neschopní, potom sa ani nepokúsite dosiahnuť niečo, čo stojí za to. Aj keď sa budete snažiť, váš strach z neúspechu spečatí vašu porážku, ktorú ste kvôli nedostatku sebadôvery pravdepodobne očakávali od začiatku. Toto je často tým, čo sa označuje ako „syndróm zlyhania“. Ľudia zlyhávajú, pretože majú nesprávne presvedčenie a zase majú nesprávne presvedčenie, pretože zlyhávajú. Je ťažké povedať, čo bolo skôr, ale ocitnú sa v pasci, z ktorej zdá sa, nevedia ako dostať.

Ježiš porazil satana, zvíťazil nad ním na kríži a Jeho víťazstvo je aj našim víťazstvom. Môžete poraziť syndróm zlyhania, pretože ste viac než víťazi skrze Krista (Rimanom 8:37).


Božie víťazstvo získané na kríži je úplné a kompletné.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon