Nikdy nie si sám

Nikdy nie si sám

„A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať dní bol vodený Duchom [Svätým] na púšti súc pokúšaný od diabla…“ (LUKÁŠ 4:1-2)

Z dnešných veršov sa dozvedáme, že hneď po tom, čo bol Ježiš pokrstený v Duchu Svätom, Ho Duch Svätý viedol na púšť, aby bol štyridsať dní a nocí pokúšaný diablom. Pravdepodobne to bola veľmi ťažká skúsenosť, ale Ježiš okamžite poslúchol vedenie Ducha. Dôveroval Duchu Svätému vediac, že aj ťažkosti, ktorým bude musieť čeliť, nakoniec budú fungovať pre Jeho dobro.

Po skončení týchto štyridsiatich dní na púšti Ježiš začal svoju verejnú službu, ako to vidíme v Lukášovi 4:14: „A Ježiš sa navrátil v moci Ducha [Svätého] do Galiley, a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine.“ Ježiš nielenže musel byť ochotný nasledovať vedenie Ducha Svätého do moci a slávy, ale musel byť aj ochotný nasledovať Ho v ťažkých časoch, časoch skúšok.

Poslúchanie Boha v ťažkých časoch pomáha rozvíjať zbožný charakter. Ježiš nám dal príklad, ktorý by sme mali nasledovať. Nasledovanie Ducha Svätého v ťažkých obdobiach v nás rozvíja vernosť, odhodlanie a silu. Všetko sú to vlastnosti, ktoré Boh chce, aby sme mali.

Boh nám dal Ducha Svätého, aby nám pomohol naplniť Jeho plány pre naše životy. Niekedy sa musíme stretnúť s ťažkosťami, aby sme si rozvinuli charakter, ktorý potrebujeme, aby sme mohli robiť to, čo Boh naplánoval. Vždy si musíte pamätať, že nikdy nečelíte ničomu – ťažkostiam alebo aj dobrým časom – sami. Duch Svätý je vždy s vami, aby vám pomohol a Jeho cesty sú vždy tie najlepšie.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Neboj sa ťažkých časov, pretože tie ťa v konečnom dôsledku posilnia.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon