Nový deň.

Nový deň.

Preto ak je niekto [vštiepený] v Kristovi (Mesiášovi), je nové stvorenie (úplne nové stvorenie). Staré veci [predchádzajúci morálne a duchovné stavy] sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2. Korinťanom 5:17

Ako „nové stvorenie“ nemusíte dovoliť, aby staré veci, ktoré sa vám stali, stále ovplyvňovali váš nový život v Kristovi. Ste nové stvorenie s novým životom v Kristovi. Vaša myseľ môže byť obnovená podľa Božieho Slova. Dobré veci sa vám budú diať!

Začnite o svojom živote myslieť pozitívne. To však neznamená, že môžete získať čokoľvek čo chcete len tým, že budete na to myslieť. Boh má pre každého jedného z nás dokonalý plán a my Ho nemôžeme kontrolovať skrze naše myšlienky alebo slová. Je však pre nás dôležité myslieť a rozprávať v súlade s Jeho vôľou a plánom pre nás.

Ak nemáte žiadne poňatie o tom, aká je Božia vôľa pre váš život, môžete začať tým, že si pomyslíte: „No ešte nepoznám Boží plán, ale viem, že On ma miluje a čokoľvek urobí bude dobré a ja budem požehnaný.“

Boh vo vás začal dobre dielo a aj ho dokončí (Filipanom 1:6). Takže, aj keď sa cítite skľúčení, pretože nenapredujete veľmi rýchlo, vždy si pamätajte, že Boh vo vás pôsobí, nikdy vás neopustí a nezanechá.


Ježiš vás oslobodí, aby ste sa mohli tešiť z dobrých vecí v živote. Dôverujte Bohu, že obnoví vašu myseľ svojim Slovom!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon