Obdaruj sa

Obdaruj sa

„Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví (súcitní, chápaví, milujúci), odpúšťajúci si [ochotne a slobodne], jako aj Boh v Kristu odpustil vám.“ (EFEŽANOM 4:32)

Neodpustenie, horkosť, zášť alebo pohoršenie akéhokoľvek druhu nám znemožnia počuť Boží hlas. Božie Slovo je v tomto veľmi jasné. Ak chceme, aby Boh odpustil naše hriechy a prehrešky voči Nemu, musíme odpustiť ostatným ich hriechy a prehrešky voči nám.

Efežanom 4:30-32, pasáž, ktorá obsahuje aj verš pre dnešok, nás učí, že môžeme zarmútiť Ducha Svätého, keď v srdci prechovávame negatívne emócie ako je hnev, rozhorčenie a nepriateľstvá. Keď voči niekomu máme neodpustenie z akéhokoľvek dôvodu, zatvrdí to naše srdce a zabráni nám to, aby sme boli citliví na Božie vedenie v našich životoch.

Raz som počula, ako niekto hovoril, že neodpustenie je ako piť jed a dúfať, že zomrie náš nepriateľ. Prečo tráviť život v hneve a zatrpknutosti voči niekomu, kto si pravdepodobne užíva život a dokonca ho ani nezaujíma, že vy ste naštvaní? Urobte si láskavosť – odpustite tým, ktorí vám ublížili! Obdarujte sa darom odpustenia. Prinesie to pokoj do vášho srdca a umožní vám to počuť Boží hlas a nasledovať Jeho vedenie vo vašom živote.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Obdaruj sa darom odpustenia ostatným.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon