Obozretnosť

Obozretnosť

Ja, múdrosť, bývam s rozvážnosťou a našla som schopnosť rozlišovať. Príslovia 8:12

Slovo, o ktorom veľmi často nepočujete je „obozretnosť“. V Písme slovo „obozretnosť“ a „rozvážnosť“ znamená byť dobrými správcami darov, ktoré nám Boh dal, aby sme ich používali. Tieto dary zahŕňajú schopnosti, čas, energiu, silu, zdravie a materiálne veci. Zahŕňajú naše telo, myseľ a ducha.

Boh dal každému z nás rôzne dary a milosť podľa toho, ako chce, aby sme ich používali. Jedná osoba možno môže byť nadaná na spev a robí to v oblasti kde žije, zatiaľ čo nadanie inej osoby spievať poznajú vo väčšine sveta. Biblia nám hovorí, aby sme používali svoje dary podľa milosti, ktorá nám bola daná (Rimanom 12:6).

Každý z nás by bol múdry, ak by vedel, koľko toho dokáže zvládnuť a dokázal rozpoznať kedy dosiahne „plnú kapacitu“ alebo „je preťažený“. Namiesto toho, aby sme sa preťažovali, aby sme potešili iných, aby sme uspokojili svoje vlastné túžby alebo dosiahli svoje osobné ciele, môžeme sa naučiť počúvať Pána a poslúchať Ho. Ak budeme nasledovať Pánovo vedenie, budeme sa radovať z požehnaného života.
Všetci zažívame stres a občas pociťujeme jeho následky, no mali by sme sa naučiť ho zvládať dobre. Požiadajte Boha, aby vám ukázal oblasti vo vašom živote, ktoré by ste mali zmeniť, aby vám to pomohlo lepšie eliminovať nadmerný stres.


Boh je dobrý a chce, aby ste si užívali život plný pokoja.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon