Očakávaj, že prijmeš.

Očakávaj, že prijmeš.

Hospodin [úprimne] čaká [očakáva, hľadí, túži] , aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo; lebo Hospodin je Bohom práva; blahoslavený (šťastný, závideniahodný) každý, kto Ho očakáva [Jeho víťazstvo, Jeho priazeň, Jeho pokoj, Jeho radosť, Jeho jedinečnosť, túži po spoločenstve s Ním]! IZaiáš 30:18

Chcem, aby ste si toto uchovali vo svojom srdci, „Môžete premýšľať o tom, na čo myslíte!“ Tak mnoho problémov ľudí má svoje korene v určitých vzorcoch myslenia, ktoré spôsobujú to, čo ľudia zažívajú vo svojich životoch. Pamätajte si, že vaše skutky sú priamym výsledkom vašich myšlienok. Aj keď nepriateľ ponúka nesprávne myslenie, nemusíte jeho ponuku akceptovať.

Izaiáš 30:18 sa stal jedným z mojich obľúbených veršov. Ak o tom budete meditovať, začne vám to prinášať veľkú nádej… a veľkú moc. Boh v ňom hovorí, že hľadá niekoho, ku komu by bol láskavý (dobrý), ale nemôže to byť niekto so zatrpknutým postojom a negatívnou mysľou. Musí to byť niekto, kto očakáva, že Boh bude k nemu alebo nej dobrý.

Čím viac meníte svoju myseľ k lepšiemu, tým viac sa bude aj váš život meniť k lepšiemu. Keď začnete vidieť vo svojej mysli Boží plán pre svoj život, začnete v ňom aj chodiť.


Myseľ je vodcom alebo predchodcom všetkých postojov a skutkov. Od Boha môžete vždy očakávať dobré veci!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon