Odvaha A Poslušnosť

Odvaha a poslušnosť

Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: „Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. 1.MOJŽIŠOVA 15:1

V 1.knihe Mojžišovej 12:1 dal Boh Abrahámovi príkaz. Inými slovami povedal: „… Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.“

Keby Abrahám padol na kolená pred pochybnosťami a neistotou, zvyšok príbehu by sa nikdy neuskutočnil. Nikdy by nezažil Boha ako svoj Štít, Jeho veľkú kompenzáciu a nikdy by nedostal svoju mimoriadne veľkú odmenu.

Takisto, keby Jozue neprekonal svoj strach a nebol poslušný Božiemu príkazu viesť svoj ľud do zasľúbenej zeme, ani on a ani iní, by si nikdy neužili všetko, čo mal Boh pre nich naplánované a pripravené.

V Božom Slove je sila, ktorá nás vyzbrojí, aby sme prestali zohýbať svoje kolená pred neistotou a strachom. Môžeme robiť to, čo Boh chce, aby sme robili, aj keby sme to robili vystrašení. Keď nás prekážka vystraší, môžeme povedať: „Pane, posilni ma. Ty si mi povedal, aby som toto urobil/a a s Tvojou pomocou to dokážem, pretože je to Tvoja vôľa pre mňa. Som rozhodnutý/á, že môj život nebude ovládať strach, ale Tvoje Slovo.“


Boh nás nie vždy oslobodí „od“ vecí, veľmi často nás nimi prevedie.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon