Odvážne modlitby

Doteraz ste o nič neprosili [jedinú] v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť (potešenie) bola úplná. JÁN 16:24

Najúčinnejšie sú smelé, odvážne modlitby. Modlia sa veriaci, ktorí sú špecifickí a majú odvahu prísť pred Boha a naozaj prosiť o veci, ktoré v živote potrebujú a bez hanby predkladajú Bohu svoje prosby.

Jedná z hlavných vecí, ktorá ľuďom bráni v smelej, odvážnej modlitbe je, že sa pozerajú na to, čo urobili zlé a nie na to, čo urobil Ježiš správne. Biblia nás jasne učí, že Boh „Toho [Krista], ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ (2.Korinťanom 5:21) Pretože sme v Ňom spravodliví, môžeme so svojimi potrebami smelo pristupovať k trónu milosti (Židom 4:16).

Ján 16:23-24 nám hovorí, že môžeme smelo prísť pred trón v Ježišovom mene. Meno Ježiš je mocné. Keď vo svojich modlitbách používame Ježišovo meno, nie je to nejaký vzorec alebo kúzlo, ktoré používame na ukončenie modlitieb. Keď ideme v mene Ježiš, hovoríme: „Otče, prichádzam k tebe a dnes ti predstavujem všetko, čím je Ježiš – nie to, čím som ja.“

Nebuďte nezrozumiteľní a ani nesmelí – buďte odvážni! Budete prekvapení odpoveďami, ktoré dostanete.


Boh čaká, že vás prekvapí úžasnými vecami – ste pripravení ich prijať?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon