„Oni“ znamená ty a ja

Spravedlivosť a súd je podstatou tvojho trónu; milosť a pravda predchádzajú tvoju tvár. – ŽALM 89:15

Boh je spravodlivý. Je to jeho charakter – kým On je – a je to niečo, čo On chce, aby sme sa o to aj my usilovali.

Spravodlivosť sa snaží napraviť nesprávne veci. Sme Božími agentmi, prostredníctvom ktorých môže pracovať a môže napraviť nespravodlivosť vo svete okolo nás. Vždy, keď vidíme niečo zlé, našou prvou reakciou by malo byť modliť sa za to. Našou druhou reakciou by malo byť položiť  si otázku: „Čo s tým môžem urobiť?“

Je ľahké cítiť sa prevalcovaný potrebami, ktoré vidíme okolo seba. Pozeráme sa na veci a myslíme si, že je to problém niekoho iného a prajeme si, aby to „oni“ vyriešili! Prajeme si, aby „oni“ urobili to alebo tamto.

Položil si si už niekedy otázku: „Kto sú oni?“ Myslím si, že „oni“ znamená my – ty a ja! Možno nedokážeš opraviť všetko, ale niečo urobiť môžeš.

Nepozeraj sa len tak na nespravodlivosť a potom s tým nič neurobíš. Boh ťa nestvoril pre nečinnosť a pasivitu, ale chce, aby si Ho požiadal a ukáže ti, čo s tým môžeš urobiť. Stvoril ťa pre nadšenie, horlivosť a vášeň. Dal ti dary, aby si ich použil na Jeho slávu a na pomoc ostatným ľuďom. Takže ešte dnes ži život spravodlivosti.

Modlitba

Duchu Svätý, nedovoľ mi, aby som len tak sedel a prial si, aby „oni“ urobili niečo s nespravodlivosťou vo svete, keď s ňou môžem niečo urobiť ja. Naplň ma odvahou a ukáž mi, ako napraviť krivdy vo svete okolo mňa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon