Počúvaš?

Počúvaš?

„Potom prišiel Hospodin a stál. A zase volal ako po každé predtým: Samuel, Samuel! A Samuel odpovedal: Hovor, lebo tvoj služobník čuje!“ (1.SAMUELOVA 3:10)

Dnešný verš je z príbehu, v ktorom chcel Boh povedať Samuelovi čo plánuje urobiť v konkrétnej situácii. Musel k nemu rozprávať niekoľkokrát predtým, než Samuel rozpoznal, že hlas ktorý počuje patrí Bohu. Akonáhle si Samuel uvedomil, že Boh k nemu rozpráva, odpovedal: „Počúvam.“

Počuť Boží hlas je nevyhnutné na to, aby ste si užívali Jeho plán pre váš život, ale to či Ho budete aj poslúchať, je vaše osobné rozhodnutie. Nikto iný to za vás nemôže urobiť, musíte to urobiť sami pre seba. Boh chce, aby ste Ho poslúchali. Nebude vás nútiť, aby ste si vybrali Jeho vôľu ale urobí všetko čo by vás mohlo povzbudiť, aby ste Mu mohli povedať áno.

Boh chce, aby ste vedeli čo On chce, aby ste urobili, aké má z vás pocity a aké sú Jeho plány pre váš život. Príslovie 3:7 hovorí: „Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach…“ Inými slovami, ani si nepomyslíte, že môžete žiť váš život a robiť dobrú prácu bez Božej pomoci a nasmerovania. Čím viac Mu dôverujete, tým lepšie môžete počuť Jeho hlas a tým ľahšie môžete získať Jeho inštrukcie, a nasmerovanie.

Rozhodnite sa, že ak s vami bude chcieť Boh dnes rozprávať, budete Ho počúvať a venujete celú svoju pozornosť Jeho hlasu.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh má dobrý plán pre tvoj život a povie ti všetko, čo potrebuješ vedieť. Nezabudni počúvať!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon