Podnietený k skutku

Mojžiš povolal Becáléla a Oholíába i všetkých schopných mužov, ktorým Hospodin dal múdrosť do srdca, všetkých, ktorých srdce ponúkalo pristúpiť k práci a vykonať ju. 2.MOJŽIŠOVA 36:2

Vo vašom živote sa stane niečo mocné, keď je vaše srdce podnietené k skutku. Neprinesie nám nič dobré, ak povieme: „Och, kiež by som sa na to cítil.“ Môžeme sa rozhodnúť urobiť niečo so svojimi pocitmi tým, že podnietime svoje vlastné srdcia, aby sme urobili to, k čomu nás Boh povolal.

Ako podnecujeme našu vieru? Zistila som, že Božie Slovo vychádzajúce z mojich vlastných úst vo forme modlitby, chvály, kázania alebo vyznania je najlepší spôsob, ako môžeme rozdúchať oheň. Podnecuje to dar v mojom vnútri, udržuje moju vieru a nádej aktívnu, a bráni môjmu duchu, aby vo mne poklesol.

Pasivita, okolkovanie a lenivosť sú nástroje, ktoré nepriateľ používa proti Božiemu ľudu. Pasívny človek čaká, kým ním pohne vonkajšia sila skôr, než vôbec niečo začne robiť. Avšak, môžeme byť vedení a motivovaní Svätým Duchom v nás, nie vonkajšími silami. Najlepší spôsob, ako sa chrániť pred pasivitou, je urobiť čokoľvek, čo je pred vami, celou svojou silou.


Udržujte a podnecujte svoj dar od Boha – ten oheň, ktorý je vo vás.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon