Pohybuj sa dopredu

Pohybuj sa dopredu

„Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti (zbabelosti, zohýnania sa a krčenia, strachu), ale [On nám dal ducha] moci a lásky a zdravého rozumu.“ (2. TIMOTEOVI 1:7)

V duchovných veciach sa buď posúvame dopredu alebo sa skĺzavame dozadu. Buď rastieme alebo umierame. Nič také ako spiace alebo neutrálne kresťanstvo neexistuje. Nemôžeme naše kresťanstvo odložiť na neskôr. Je dôležité tlačiť sa neustále dopredu. Preto Pavol nariadil Timotejovi, aby roznecoval Boží dar, ktorý mu bol daný a znovu zapálil oheň v svojom srdci pre Boha (pozri 2. Timoteovi 1:6).

Evidentne, Timotej potreboval toto povzbudenie. Súdiac podľa dnešného verša, musel zápasiť aj so strachom. Kedykoľvek dovolíme, aby sa nás zmocnil strach, staneme sa imobilnými a nie sme aktívni. Strach nás „zamrazí“ na mieste a to bráni pokroku.

Možno sa Timotej bál, pretože kresťania v jeho dobe boli extrémne prenasledovaní. Koniec koncov, jeho mentor Pavol bol uvrhnutý do väzenia a možno si Timotej kládol otázku, či sa to stane aj jemu.

Napriek tomu ho Pavol nabádal, aby sa vzchopil, vrátil sa na správnu cestu, bol verný povolaniu v jeho živote a nezabudol, že mu Boh nedal „ducha strachu, ale lásky, moci a zdravého rozumu“.

To je presne to, čo dostaneme, keď prijmeme plnosť Ducha Svätého – moc, lásku a zdravú myseľ. Keď ste v pokušení báť sa, spomeňte si na túto pravdu. Zostaňte sami s Bohom a dovoľte Duchu Svätému, aby vás naplnil odvahou a dôverou, aby ste mohli napredovať.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Uisti sa, že si dnes v spoločenstve s Ježišom a nie so svojimi problémami, rozmýšľaj o Ňom a nie o problémoch.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon