Pokora pred Bohom

Pokora pred Bohom

„…každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (LUKÁŠ 18:14)

V Lukášovi 18:10-11 čítame o dvoch mužoch, ktorí vyšli hore do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý mýtnik (vyberač daní – pozn. prekladateľa). Ježiš povedal: „Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej stál a takto sa v duchu modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači (lupiči), nespravodliví [v srdci a v živote, podvodníci], cudzoložníci alebo ako tento mýtnik.‘“ Potom ešte vymenoval celý zoznam svojich dobrých skutkov.

Na tejto pasáži sa mi páči, že Biblia nehovorí, že by sa farizeji modlil k Bohu. Hovorí sa v nej, že sa išiel modliť do chrámu, ale modlil sa „takto pred sebou a so sebou“. Čítame o mužovi, ktorý sa zjavne modlil a napriek tomu Biblia nehovorí, že rozprával s Bohom, rozprával sám so sebou! Myslím si, že niekedy sa aj my modlíme len preto, aby sme zapôsobili na ľudí, možno dokonca aj sami na seba. Buďme k sebe úprimní – sami sebe môžeme imponovať svojou vlastnou výrečnosťou. Keď rozprávame s Bohom a snažíme sa od Neho počuť, keď sme v jednote s niekým iným alebo so skupinkou ľudí, musíme byť veľmi opatrní, aby sme im nezačali kázať a nepokúšali sa znieť nadprirodzene. Mali by sme naozaj len zdieľať naše srdcia s Bohom. V jednote je neuveriteľne silná, ale musí byť čistá a musí vychádzať z miesta pokory.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh vidí všetku tvoju dobrú prácu, ktorú robíš v skrytosti a odplatí ti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon