Porozumej milosti, choď vo viere

Porozumej milosti, choď vo viere

Lebo ste milosťou (Božou nezaslúženou priazňou) spasení (oslobodení od súdu a stali sa účastníkmi Kristovho spasenia) učinení skrze [tvoju] vieru… – EFEŽANOM 2:8

Väčšina z nás si je vedomá, že sme spasení milosťou. No zaujímalo by ma, koľko ľudí naozaj chápe tú moc Božej milosti. Všetko, čo prijímame od Boha, musí prísť milosťou cez vieru. Takže ak rozumieš milosti, môžeš kráčať vo viere a prijímať Božie požehnania.

Božia milosť nie je komplikovaná ani mätúca. Je jednoduchá, a preto mnohým ľuďom chýba. Neexistuje nič mocnejšie ako milosť. Všetko v Biblii – spasenie, naplnenie Svätým Duchom, vzťah s Bohom a všetky víťazstvá v našich každodenných životoch – sa zakladá na milosti. Bez milosti sme nikým, nič nemáme a nemôžeme nič robiť.

Nielen počúvaj o milosti dnes, ale aj pochop, že nič v našich životoch nezávisí od našich zásluh, ani od schopností či skutkov, ale od Božej ochoty použiť Jeho nekonečnú moc na naplnenie našich potrieb. Toto je milosť.

Zameraj sa dnes na túto pravdu a pozoruj, ako tvoja viera rastie.


Modlitba

Bože, nechcem len počúvať o Tvojej milosti bez toho, aby som pochopil jej skutočnú moc. Pomôž mi porozumieť, aká úžasná je Tvoja milosť, aby moja viera v Teba mohla rásť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon