Používaj svoju autoritu!

Používaj svoju autoritu!

Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a [fyzickú a mentálnu silu a schopnosť] nad všetkou mocou nepriateľa [ktorú vlastní], a nič vám neuškodí. – LUKÁŠ 10:19

Ježiš nám nezasľúbil, že nikdy nebudeme jednať so stresovými situáciami. V Jánovi 16:33 Ježiš povedal: „… Na svete budete mať súženie…“. Ale On hovorí, že môžeme mať dobrú náladu, pretože On premohol svet.

Tento verš nás učí, že nemusíme byť v strese, tak ako tento svet. Pretože Ježiš zbavil svet sily, aby nám ublížila, môžeme čeliť životným výzvam pokojným a sebavedomým spôsobom.

Lukáš 10:19 hovorí: „Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou nepriateľa [ktorú vlastní], a nič vám neuškodí.“ Ježiš nám tu hovorí, že nás vybavil rovnakou mocou, aby sme tak isto ako On premohli svet.

Aj keď budeme čeliť náročným a stresujúcim situáciám, s ktorými nebude vždy ľahké jednať, Ježiš nás uisťuje, že nás nič neporazí, ak budeme jednať s vecami správnym spôsobom – Jeho spôsobom. Použi autoritu, ktorú máš v Kristovi a prekonaj svoje prekážky.


Modlitba

Bože, prijímam autoritu a moc, ktorú si mi dal v Kristovi. Ukáž mi, ako mám kráčať v Tvojej autorite a prekonať skúšky a výzvy tohto sveta rovnako ako Ježiš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon