Praktizovať vďačnosť

Praktizovať vďačnosť

Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. – ŽALM 34:2

Všetci vieme, že by sme mali byť vďační za mnohé požehnania. Boh nám vo svojom Slove hovorí, aby sme boli vďační. Zo svojej vlastnej skúsenosti vieme, že akonáhle začneme chváliť Boha, tak bremená a problémy na našich pleciach sa zdajú byť ľahšími.

Dávid povedal: „Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach…, Mnoho zlého prichádza [neustále] na spravedlivého; ale zo všetkého toho vytrhuje ho Hospodin. (Žalm 34:2, 20)

Toto je moc vďakyvzdania. Nielenže nás oslobodzuje, ale keď sa zastavíme a ďakujeme Bohu za tie požehnania, ktoré si už užívame v našich životoch, začneme hľadať aj ďalšie požehnania – za ktoré sme ešte vďačnejší!

Povzbudzujem ťa, aby si si našiel čas na praktizovanie vďačnosti. Môžeme byť vďační za tak veľa vecí a potrebujeme sa na to každý deň zamerať. Maj na pamäti napomenutie žalmistu: „… Oslavujte ho, dobrorečte Jeho menu!“ (Žalm 100:4).


Modlitba

Drahý Bože, moc vďakyvzdania je naozaj neuveriteľná. Ďakujem Ti, že ma každý deň žehnáš a pracuješ v mojom živote. Viem, že bez Teba nemám nič, preto Ti ďakujem za dobrotu, ktorú mi prejavuješ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon