Pravda ťa vyslobodí

Pravda ťa vyslobodí

Poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. —JÁN 8:32

Nikdy nedokážeme prekročiť rámec toho, čo si myslíme a veríme, že je pravdou.

Mnoho ľudí v dnešnej dobe sa ani neobťažuje racionálne premýšľať o tom, čomu veria a nakoniec budujú svoje životy na presvedčeniach, ktoré jednoducho nie sú pravdivé. Napríklad, čokoľvek médiá, celebrity alebo priatelia tvrdia, sa zrazu pre nich stane ich „pravdou“.

Ak veríš tomu, čo ostatní tvrdia, namiesto toho, aby si skúmal Božie Slovo, tak ťa to obmedzí a zabráni ti, aby si robil to, na čo si bol stvorený. Ak však budeš za pravdu bojovať, držať ju a budovať na nej svoj život, tak budeš úspešný v každom smere.

Ak chceš pokračovať s Božími pravdami, tak ako každodennú prioritu si musíš dať komunikáciu s Bohom. Nedokážem na teba silnejšie naliehať. Komunikuj s Ním často, počas celého dňa prostredníctvom modlitby, čítania Jeho Slova, chvály a ocenením Jeho prítomnosti a Jeho vedenia.

Keď poznáš Boha, poznáš Pravdu. Život v Jeho Pravde ti prinesie pokoj, slobodu a radosť do života.


Modlitba

Bože, nechcem byť obmedzovaný svojimi myšlienkami a presvedčeniami o tom, čo je pravdou. Ty si jediným zdrojom Pravdy. Počas komunikácie s Tebou mi ukazuj a uvádzaj ma do Tvojej Pravdy.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon