Príď k Bohu a relaxuj

Príď k Bohu a relaxuj

„V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá.“ (SOFONIÁŠ 3:17, SEB)

Som presvedčená, že jedným z najväčších problémov, ktorým dnes ľudia čelia, je zaneprázdnenosť, uponáhľanosť a stresujúci životný štýl, ktorý žijeme. Kvôli zaneprázdnenosti je však počutie Božieho hlasu veľmi náročné, no dnešný verš zasľubuje, že Boh nás svojou láskou utíši. Jednou z najlepších láskavostí, ktorú môžete pre seba urobiť, je nájsť si miesto, kde môžete byť v pokoji a stíšení.

Počutie Božieho hlasu si vyžaduje chvíle osamote a v stíšení. Ak naozaj chcete počuť Jeho tichý, jemný hlas, budete musieť byť ticho. Potrebujete niekde ísť a byť s Ním osamote. Ježiš povedal: „… vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere …“ (pozri Matúš 6:6).

Pár minút pokoja a ticha však nie vždy prinesie očakávaný výsledok, preto potrebujete aj dlhšie obdobia tichého hľadania Boha. Je dôležité, aby sme mohli tráviť čas s Bohom bez rozptyľovania a vyrušovania.

Keď ste osamote s Bohom, nemyslite na svoje problémy. Proste Ho o Jeho múdrosť a silu. Požiadajte Ho o občerstvenie a obnovu.

Povedzte Mu, že chcete vedieť, čo On má pre váš život.

Požiadajte Ho, aby vám povedal, čo On chce, aby ste robili.

Požiadajte Ho, aby vám povedal, čo On nechce, aby ste robili.

Odovzdajte sa Bohu a počúvajte. Uctievajte Ho tým, že k Nemu pôjdete. Získajte od Neho odpovede. Ak Ho nebudete počuť počas toho, čo budete sami, netrápte sa tým. Urobili ste svoju časť, že ste Ho hľadali a On vás povedie, keď budete prechádzať životom.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Ak si príliš zaneprázdnený na to, aby si trávil čas s Bohom, potom si určite príliš zaneprázdnený!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon