Prijatie Božej moci prostredníctvom modlitby

Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. – ŽIDOM 5:7

Modlitba je mocná, pretože spája srdcia ľudí na Zemi s Božím srdcom v nebi. Keď sa modlíme, spájame sa s Bohom a On ovplyvňuje naše každodenné životy nad naše chápanie.

Verím, že modlitba je jednou z najväčších mocí v celom vesmíre. Môže sa ti to zdať ako odvážne tvrdenie, je však pravdivé! Modlitba otvára dvere pre Božiu prácu. Je to aktivita, do ktorej sa vieme ty a ja zapojiť na zemi, keď potrebujeme, aby do našich životov prišla moc z neba a priniesla múdrosť, nasmerovanie, povzbudenie a zázračný prielom. Modlitba nás spája s Božou mocou – a to je to, prečo je to väčšia sila ako akákoľvek iná, ktorú si vieme predstaviť. Aj Ježiš sa potreboval modliť a prijať túto moc, keď bol na zemi.

Len Božia moc môže priniesť pokoj a radosť, udeliť múdrosť, dať hodnotu a zmysel životu človeka a učiniť akýkoľvek zázrak.
Chceš vidieť túto moc pracovať vo svojom živote? Potom urob modlitbu svojou prioritou.

Modlitba

Pane, moc modlitby je absolútne ohromujúca. Chcem sa s Tebou spojiť a vidieť ťa konať vo svojom živote, takže sa teraz zaväzujem neustále zostávať v modlitbách.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon