Prijatie Svätého Ducha

Prijatie Svätého Ducha

Prijmete moc (zručnosť, schopnosť a silu) Svätého Ducha, ktorý príde na vás…. —SKUTKY 1:8

V Skutkoch 1:8 nám Ježiš zasľúbil, že Svätý Duch príde aj na nás a dá nám moc (zručnosť, schopnosť a silu), aby sme boli Kristovi svedkovia až po samý kraj zeme.

Mnoho kresťanov dodržiava všetky tie „správne“ pravidlá, no divia sa: „To je všetko?“ Ako mladá kresťanka som zažívala rovnakú prázdnotu. Robenie správnych vecí prináša dočasné šťastie, no nie hlbokú, uspokojujúcu radosť.

Kričala som: „Bože, niečo tu chýba!“ Na moje prekvapenie, len o pár hodín neskôr, ma Ježiš naplnil Svätým Duchom takým spôsobom, aký som nikdy predtým nezažila… a všetko sa zmenilo. Cítila som v svojom živote Jeho moc novým spôsobom.

Keď denne tráviš chvíle s Bohom a prijímaš Jeho Svätého Ducha, tak si tým nežiadaš nejakú strašidelnú, divnú skúsenosť. Jednoducho prijímaš Jeho moc, aby si bol ako Ježiš. Prijímaš Jeho múdrosť, aby si dokázal prejsť všednými udalosťami.

Neboj sa nových vecí – iba sa ubezpeč, že sú biblické. Verím, že Božou túžbou je ťa denne dostať do nových výšin komunikácie s Ním prostredníctvom Svätého Ducha. Klope na dvere tvojho srdca. Otvoríš ich dokorán a privítaš Ho?


Modlitba

Bože, chcem žiť ako kresťan, ktorý je naplnený mocou Tvojho Svätého Ducha. Ukáž mi, ako mám žiť v hlbokej, uspokojujúcej radosti, ktorá pochádza zo Svätého Ducha. Ďakujem Ti za moc a múdrosť, že môžem prechádzať každým dňom a každou situáciou v Tvojej spravodlivosti, pokoji a radosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon