Prijímaj tie správne myšlienky

… a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista (Mesiáša, toho Pomazaného). – 2. KORINŤANOM 10:5

Ako kresťania nemusíme prijímať každú myšlienku, ktorá nám príde na myseľ. Namiesto toho by sme mali každú myšlienku porovnávať so štandardom Písma, ako to hovorí verš hore.

Tu je praktický príklad: Ak niekto zraní tvoje city, hneď sa rozhodni, že sa na nich nenahneváš ani teraz a ani neskôr. Inak dáš príležitosť satanovi, aby do teba zasadil semená horkosti.

Namiesto toho môžeš odmietnuť negatívne zmýšľanie a nedovoliť mu, aby ťa obral o pokoj a radosť.

Obráť sa k Bohu a povedz: „Otče, potrebujem Tvoju silu. Vierou sa rozhodujem prijať Tvoju milosť, aby som odpustil tým, ktorí so mnou zle zaobchádzali a ublížili mi. Prosím Ťa, požehnaj ich a pomôž mi ďalej kráčať životom v Ježišovom mene. Amen.“

Zatiaľ čo sa naša myseľ obnovuje Božím Slovom, naše zmýšľanie sa mení a dáva do súladu s Písmom. Potom deň za dňom sa ustanovujú a posilňujú zbožné hranice okolo našich myšlienok. Tieto hranice nielenže nevpúšťajú klamstvá nepriateľa, ale ti aj pomáhajú žiť radostnejším a zbožnejším životom.

Modlitba

Pane, chcem prijímať len správne myšlienky, ktoré sú v súlade s Tvojím spôsobom zmýšľania a rozprávania. Upozorni ma, keď mi nepriateľ podsunie zlú myšlienku, aby som mohol urobiť to, čo hovorí Tvoje Slovo a zajať ju do poslušnosti Tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon