Príjmy silu na modlitbách

Príjmy silu na modlitbách

„A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čo by kvapky krvi, stekajúce na zem.“ (LUKÁŠ 22:44)

Keď sa blížil čas, kedy mal ísť Ježiš na kríž, v Jeho mysli a emóciách prebiehal veľký boj. Potreboval Božiu silu na to, aby nasledoval Božiu vôľu, presne tak, ako to potrebujeme aj my. On sa modlil a prijal túto silu. Biblia hovorí, že keď sa modlil, prichádzali anjeli a slúžili Mu.

Nikdy nehovorte, že to čo od vás Boh žiada, je príliš ťažké. Ak ste ochotní konať Božiu vôľu a poprosíte Boha, aby vás posilnil, On to urobí. Neplytvajte slovami hovorením Bohu a iným, aké nemožné je urobiť to, čo urobiť máte. Použite tú istú energiu a požiadajte Boha, aby vám dal odvahu, odhodlanie a silu. Myslím, že je krásne, byť svedkom toho, keď sa Boh spojí s jednotlivcom a umožní mu urobiť aj to, čo je nemožné.

Veľa vecí je pre samotného človeka nemožných, ale pre Boha je možné všetko. Možno práve teraz čelíte kríze alebo ťažkostiam. Ak áno, potom vás prosím, aby ste si spomenuli na zápas, ktorým Ježiš prešiel v záhrade. On cítil taký tlak, že Jeho pot sa zmenil na krv. Samozrejme, ak On mohol urobiť to, čo urobil prostredníctvom Božej sily, potom aj vy môžete získať víťazstvo prostredníctvom modlitby.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Boh ti nikdy nedá nič, čo by presahovalo tvoje schopnosti s Ním po svojom boku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon