Prosím, nebuď náboženský

Prosím, nebuď náboženský

„Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože čistíte vonok pohára a misy, ale zvnútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti!“ (MATÚŠ 23:25)

Ježiš často káral náboženských vodcov tej doby, pretože hoci robili veľa dobrých skutkov, robili ich so zlými motívmi. To, že niekto robí veľa náboženských skutkov neznamená, že je blízko Bohu. Verím, že náboženské skutky nám môžu zabrániť v tom, aby sme mali blízky vzťah s Bohom a aby sme počuli, keď s nami rozpráva.

Ježiš zomrel, aby nám otvoril cestu k intimite s Bohom a to by malo byť pred všetkými dobrými skutkami. Môžeme robiť veľa náboženských skutkov a naše srdcia môžu byť zároveň ďaleko od Boha. Mali by sme častejšie robiť „kontrolu motívov“. Boha viac zaujíma prečo veci robíme, než to, čo robíme, pokiaľ ide o náboženské skutky. Povedal, že pravým náboženstvom je navštevovať vdovy a siroty v ich súžení (pozri Jakub 1:27). Boh chce, aby sme milovali a starali sa o súženie ľudí oveľa viac, než aby sme sa pokúšali zapôsobiť jeden na druhého dlhými, veľavravnými modlitbami.

Náboženskí ľudia robia veľa vecí len preto, aby si vylepšili svoju reputáciu, a nie preto, aby slúžili Bohu. Môžu robiť všetky druhy dobrých skutkov, ale len zriedkakedy, ak vôbec, sa skutočne podelia o svoje srdce s Bohom alebo Mu umožnia, aby sa s nimi On podelil o to svoje. Takýto ľudia len málokedy naozaj počujú Boží hlas alebo si len málokedy užívajú hlboké spoločenstvo s Ním.


BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Zameraj sa na svoj vzťah s Bohom, nie na náboženstvo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon