Rozhodni sa odpustiť

Rozhodni sa odpustiť

… odpúšťajte (pusť to, nechaj to tak), ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je na nebesiach, vám odpustil vaše [vlastné] poklesky.” —MAREK 11:25

Keď nás niekto zraní, tak často na to reagujeme, akoby nám ten jednotlivec niečo ukradol. Cítime sa, akoby nám niečo dlhoval, ale Boh chce, aby sme to nechali tak.

Ak odmietame odpustiť, tak ako potom veríme, že prijmeme, čo potrebujeme? Aby sme mohli prijali od Boha zasľúbenia z Jeho Slova, musíme Ho poslúchať bez ohľadu na to, aké je to ťažké. Musíme odpustiť.

Najväčším podvodom, ktorý satan opakuje v oblasti odpustenia je myšlienka, že pokiaľ sa naše pocity nezmenili, tak sme úprimne neodpustili. Keď sa rozhodneš niekomu odpustiť, nedovoľ diablovi, aby ťa presvedčil, že si tej osobe riadne neodpustil len preto, že máš stále tie isté pocity.

Môžeš urobiť správne rozhodnutie a odpustiť, ale nemusíš sa „cítiť“ inak. Tak to je, keď do toho vstupuje viera. Urobil si svoju časť – teraz čakaj na Boha. On urobí svoju časť a uzdraví tvoje emócie, zocelí ťa a zmení tvoje pocity voči osobe, ktorá ťa zranila.


Modlitba

Pane, rozhodujem sa odpustiť tým, ktorí ma zranili. Nie sú mi nič dlžní, uvoľňujem ich v Ježišovom mene. Uzdrav moje srdce a zoceľ ma.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon