Rozprávaj s Bohom o Ňom samom

Rozprávaj s Bohom o Ňom samom

„a riekol: Hospodine, Bože našich otcov, či nie si ty Bohom na nebi? A veď ty panuješ nado všetkými kráľovstvami národov, a v tvojej ruke je sila a udatnosť, a nieto nikoho, kto by sa mohol postaviť proti tebe!“ (2. KRONIK 2:6)

Keď mal kráľ Jozafát problém, išiel k Pánovi. Avšak nešiel k Pánovi a nehovoril len o svojom probléme, išiel k Pánovi a hovoril o tom, kto On je. Namiesto toho, aby sme s Bohom hovorili o našich problémoch, musíme s Ním hovoriť aj o Ňom samom. Potrebujeme s Ním hovoriť o tom, aký je úžasný, aký k nám bol dobrý, čo urobil v minulosti a čo vieme, že je schopný urobiť kvôli Jeho majestátnosti. Po tom, čo Ho budeme týmto spôsobom chváliť a uctievať, môžeme hovoriť o probléme.

Spomínam si na pár ľudí, ktorí mi volajú len vtedy, keď majú problémy, a to ma bolí, pretože mám pocit, že sa nezaujímajú o mňa, ale len o to, čo pre nich môžem urobiť. Som si istá, že aj vy ste to zažili a cítili ste sa rovnako. Títo ľudia sa môžu nazývať mojimi priateľmi, ale v skutočnosti to tak nie je. Isteže, priateľov máme aj pre ťažké časy, avšak nie len pre ne. Musíme tráviť čas s priateľmi nielen rozhovormi o našich problémoch, ale musíme ich aj povzbudiť, prejaviť im vďačnosť a podporiť ich slovami a skutkami.

Ak dnes budete tráviť čas s Bohom, nezabudnite s Ním rozprávať o Ňom samom, a o všetkom dobrom, čo pre vás urobil skôr, než spomeniete svoje vlastné problémy.

Abrahám bol Božím priateľom. Aj ja chcem byť Božím priateľom a verím, že aj vy. Boh nie je iba ten, ktorý vyrieši naše problémy, On je naše všetko.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Rozprávaj s Bohom o Ňom samom predtým, než s Ním začneš rozprávať o sebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon