Rozvíjaj svoj potenciál

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte [svoj beh] tak, aby ste sa jej [ceny] zmocnili. 1.KORINŤANOM 9:24

Keď sa priblížime k Bohu a rozhodneme sa zbaviť strachu a pochybnosti o samých sebe, dokážeme rozvinúť svoj potenciál a uspieť v tom, že budeme takí, akými Boh chce, aby sme boli. Avšak, nemôžeme rozvíjať svoj potenciál, ak sa bojíme zlyhania. Budeme sa tak báť zlyhania alebo urobenia chýb, že nám to zabráni vykročiť.

Často vidím ľudí, ktorí majú veľkí potenciál a napriek tomu, keď k ním príde nejaká príležitosť a povýšenie, rýchlo to odmietnu. V mnohých prípadoch sú neistí a nevedia, koľko by toho mohli dosiahnuť, ak by len vykročili vo viere s vedomím, že Boh je s nimi.

Keď sa cítime neisto, často zostávame pri tom, čo je bezpečné a známe, namiesto toho, aby sme radšej zariskovali aj keď zlyháme. Vyhýbame sa prijatiu väčšej zodpovednosti, pretože máme pocit, že nie sme pripravení – ale pravdou je, že nikto z nás nie je pripravený. Boh je však vždy pripravený a keď sa začne hýbať vo vašom živote, môžete vedieť, že On vás vybaví tým, čo potrebujete v čase, keď to potrebujete.


Pokorné opieranie sa o Boha vedie k úspechu. Keď je naša viera v Kristovi a nie v samých seba, môžeme slobodne rozvíjať svoj potenciál, pretože sme oslobodení od strachu zo zlyhania.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon