Rýchly do odpúšťania

Rýchly do odpúšťania

Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a [pre ktorý ste] pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie [viery]. 1.TIMOTEOVI 6:12

Tak ako apoštol Pavol povedal, že bojoval dobrý boj viery (2.Timoteovi 4:7), tak nariadil svojmu mladému učeníkovi Timoteovi, aby bojoval dobrý boj viery. To znamená, že by sme mali Bohu vždy dôverovať a nikdy sa nevzdávať!

Jednou časťou bojovania dobrého boja viery je schopnosť rozpoznať nepriateľa. Kým budeme pasívni, satan nás bude trápiť. Na našej situácii sa nič nezmení, ak všetko, čo robíme je, že len sedíme a prajeme si, aby veci boli inak. Môžeme sa rozhodnúť konať. Príliš často sa nepostavíme proti nepriateľovi, keď proti nám príde so skľúčenosťou, strachom, pochybnosťami či pocitom viny. Počúvame jeho klamstvá, ale mali by sme mu povedať, aby sa stratil!

Ty a ja nemusíme byť boxovacím vrecom pre diabla; namiesto toho môžeme byť boxeri. Môžeme stáť pevne vo viere s vedomím, že Boh je dobrý a dobré veci sa stanú v našom živote.

Boh je verný a ak sa nevzdáme, Jeho požehnanie sa prejaví v našich životoch. Stojte pevne! Bojujte! Zdvihnite svoj štít viery! Boh je na vašej strane a je nemožné, aby ste prehrali boj, ak Ho budete nasledovať.


Postavte sa proti satanovi, keď sa snaží vybudovať základy a nikdy si nevybuduje pevnosť vo vašom živote.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon