Rýchly odpúšťať

Rýchly odpúšťať.

A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom [pohotovo a slobodne], ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. FEFEŽANOM 4:32 (SEB)

Biblia nás učí odpúšťať „ľahko a slobodne“. To je Boží štandard pre nás, bez ohľadu na to, ako to cítime. Máme byť rýchli do odpúšťania.

Podľa 1.Petra 5:5 si môžeme obliecť charakter Ježiša Krista, čo znamená, že sa môžeme rozhodnúť byť trpezliví, zhovievaví, pomalí do hnevu, rýchlo odpúšťajúci a naplnení milosrdenstvom. Moja definícia „milosrdenstva“ je pozerať sa za hranice toho, čo sa mi deje, čo ma zraňuje a zistiť dôvod, prečo sa to stalo. Mnohokrát ľudia robia veci a niekedy nerozumejú ani sami sebe, ale vždy existuje dôvod, prečo sa ľudia správajú tak, ako sa správajú. Možno sú aj oni zranení a vo svojej vlastnej bolesti si ani neuvedomujú, že zraňujú niekoho iného.

Boh odpúšťa! Máme byť milosrdní a odpúšťajúci, tak ako aj nám Boh v Kristovi odpúšťa naše previnenia. Nielenže vidí čo robíme nesprávne, ale aj chápe, prečo sme to urobili, je milosrdný a dlho-zhovievajúci. Rozhodnutie odpustiť iným je na nás. Boh k tomu nikoho nebude nútiť. Aj keď tomu nerozumiete, verte, že Božia cesta je tá najlepšie. Funguje to. On môže vziať to, čo chcel satan zničiť a obrátiť to na vaše dobro.


Ak chceme zabrániť satanovi, aby bol voči nám vo výhode, musíme odpustiť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon