Sila obnoveného srdca

Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce., 1.SAMUELOVA 16:7

Boh je Bohom sŕdc. Nepozerá sa len na zovňajšok človeka alebo na veci, ktoré človek robí a ani neposudzuje jednotlivca podľa tohto kritéria. Človek súdi telo, ale Boh súdi srdce.

Je možné robiť dobré skutky a napriek tomu mať zlý postoj srdca. Je tiež možné robiť niektoré skutky zle, no stále mať vo vnútri správne srdce. Boh je oveľa viac naklonený k použitiu osoby s dobrým srdcom a niekoľkými problémami, než k použitiu osoby, ktorá vyzerá, že je v poriadku, ale má zlé srdce.

Je veľmi dôležité, aby sme sa boli prepojení so svojim vnútorným životom a postojom srdca, so spôsobom, akým cítime a premýšľame o veciach (čo Boh nazýva skrytým človekom srdca), ak chceme počuť od Boha a žiť v blízkom vzťahu s Ním.


Keď sa Boh snaží niekoho povýšiť, vyberá si človeka podľa Jeho vlastného srdca.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon