Skrytá moc vyznávania

Či nie je moje slovo jako oheň [ktorý strávi všetko to, čo nevydrží skúšku]? hovorí Hospodin, a jako kladivo, ktoré rozráža skalu [najtvrdohlavejší odpor]? – JEREMIÁŠ 23:29

Čo ti zvyčajne napadne, keď počuješ slovo „vyznávanie“? Mnohým napadne definícia, ktorá ma negatívny význam – si nútený pripustiť, že si niečo zlé urobil. Ak však súhlasíme s Božím Slovom tým, že „vyznávame“ nahlas, tak výsledok je vždy pozitívny.

Môj známy hovorí, že nedokážeme poraziť Goliáša so zatvorenými ústami. Keď sa Dávid pripravoval na boj s obrom Goliášom, bežal oproti nemu a nahlas vierou vyznával výsledok bitky: „Dnes ťa vydá Hospodin do mojej ruky…“ (1. Samuelova 17:46).

Toto je dobrý príklad toho, ako by sme mali pristupovať k svojim nepriateľom v živote. Musíme otvoriť svoje ústa a hovoriť Božie Slovo.

Silne ťa povzbudzujem k tomu, aby si denne nahlas vyznával Slovo Božie. Vždy, keď ti napadne myšlienka, ktorá nie je v súlade s Božím Slovom, tak nahlas vyznávaj pravdu Jeho Slova a zistíš, že moc Slova zvíťazí nad klamstvom.

Modlitba

Bože, viem, že Tvoje Slovo je mocné… nič mu neodolá. Vždy, keď sa budem nachádzať v ťažkej situácii, pripomeň mi, aby som nahlas vyznával Tvoje Slovo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon