Skutočná láska musí dávať

Skutočná láska musí dávať

V tomto je láska: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna jako zmierenie za naše hriechy. Milovaní, ak nás Boh tak [veľmi] miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
– 1. JÁN 4:10-11

Každý túži byť milovaný a akceptovaný. Mnohí z nás sa však snažia nájsť šťastie nesprávnym spôsobom. Snažíme sa ho nájsť v braní, ale nájdeme ho jedine v dávaní. Božia láska je ten najúžasnejší dar, ktorý nám bol daný. Akonáhle prúdi k nám, tak je potrebné, aby prúdila cez nás k ostatným, inak začne stagnovať.

Láska musí dávať, pretože to je to pre ňu prirodzené. Prvý Ján 4:11 zdôrazňuje, ako máme prijatú lásku dávať: „…Milovaní, ak nás Boh tak [veľmi] miloval, aj my sme povinní milovať jeden druhého.“

Žiť v pravej Božej láske je proces. Najprv Boh miluje nás a vierou prijímame Jeho lásku. Potom milujeme samých seba vyváženým spôsobom, vraciame lásku späť Bohu a učíme sa milovať ostatných ľudí.

Láska musí prúdiť v tomto cykle, inak nebude úplná. Akonáhle sme prijali Božiu lásku, môžeme ju rozdávať. Môžeme sa rozhodnúť milovať ostatných naplno. Dokážeme ich milovať tak hlboko a bezpodmienečne, ako nás miluje Boh.


Modlitba

Pane, nechcem, aby Tvoja láska vo mne stagnovala. Pomôž mi nielen prijať Tvoju lásku, ale dokončiť tento proces tým, že budem milovať ostatných naplno.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon