Sloboda zmýšľať pozitívne

Sloboda zmýšľať pozitívne

Lebo ako zmýšľa vo svojej duši, taký je. —PRÍSLOVIA 23:7

Táto časť Písma nám ukazuje, aké je dôležité zmýšľať o sebe zdravo a pozitívne. Nevieš milovať život, pokiaľ stále negatívne rozmýšľaš. Ak s tým bojuješ, tak ťa povzbudzujem, aby si sa rozhodol zmeniť spôsob zmýšľania. Našla som spôsob, ako sa stať pozitívne zmýšľajúcim človekom: žiadaj Boha o pomoc – a pros Ho o to často.

Najťažšou vecou pri vyslobodení z negativizmu je uvedomenie si, že máš problém a poprosiť Boha o pomoc. Akonáhle to urobíš, tak zvíťazíš, pretože podľa Biblie si v Kristovi novým stvorením (pozri 2. Korinťanom 5:17).

Mnoho ľudí sa bojí mať nádej, pretože boli v živote mnohokrát zranení. Ich filozofia je: „Ak nebudem čakať nič dobré, tak aspoň nebudem sklamaný, keď sa to nestane.“

Aj ja som tak voľakedy zmýšľala. Zažila som veľa sklamaní, a preto som sa bála byť pozitívnou. Keď som začala študovať Slovo a dôverovať Bohu, že ma uzdraví, tak som si uvedomila, že moje negatívne myšlienky musia odísť.

V každej situácii potrebujeme praktizovať pozitívne myslenie. Ak prechádzaš ťažkým obdobím, tak očakávaj, že Boh vyrieši veci pre tvoje dobro. Je načase, aby si ako kresťan, bojoval za svoje zmýšľanie. Tvoja myseľ nechce automaticky súhlasiť s Božími plánmi.

Povzbudzujem ťa, aby si trávil chvíle skúmaním Jeho Slova a porovnával ho so svojimi myšlienkovými pochodmi. Daj Bohu priestor, aby ti pomohol zosúladiť Jeho myšlienky s tvojimi. On mi ukázal, ako byť pozitívnejšou osobou a ukáže to aj tebe.


Modlitba

Bože, priznávam, že bojujem s negatívnymi myšlienkami a potrebujem Tvoju pomoc. Zosúlaď moje myšlienky s Tvojím Slovom. Pripomínaj mi v každej situácii, že vyriešiš veci v môj prospech.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon