Sme adoptovaní

Sme adoptovaní

„Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta [vo svojej láske] vyvolil [vybral pre seba ako svojich vlastných],… on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil [určil, naplánoval v láske k nám], aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými (zjavenými) synmi.“ (EFEŽANOM 1:4-5 SSV)

Keď som stretla svojho manžela Davea, mala som dvadsaťtri rokov a deväťmesačné dieťa z manželstva, ktoré sa skončilo rozvodom kvôli cudzoložstvu a odchodu môjho prvého manžela.

Keď sa ma Dave opýtal, čo si ho zoberiem, odpovedala som: „No, vieš, mám syna a ak si zoberieš mňa, zoberieš si aj jeho.“

Dave mi povedal niečo úžasné: „Nepoznám dobre tvojho syna, ale viem, že ťa milujem a tiež budem milovať čokoľvek alebo kohokoľvek, kto je tvojou súčasťou.“

Ľudia sú úplne ohromení, keď zistia, že Dávid je adoptovaný. Neustále mu hovoria, ako veľmi sa podobá na svojho otca, čo je však fyzicky nemožné, pretože nemá žiadne z Daveových génov.

Keď si nás Boh adoptoval ako svojich vlastných, chce nám pomôcť, aby sme sa Mu podobali neobyčajným spôsobom. Pred prijatím sa Mu vôbec nepodobáme, ale rovnako ako adoptované deti začínajú nadobúdať črty svojich adoptívnych rodičov, aj my začneme preberať na seba vlastnosti Boha, ak budeme rásť v našom vzťahu s Ním. Keď som ja bola adoptovaná do Božej rodiny, nerobila som nič ako môj nebeský Otec, ale rokmi som sa zmenila a dúfam, že ľudia teraz vo mne vidia aspekty môjho Otca. Vyrástla som v láske, trpezlivosti, milosti voči iným, vďačnosti a v mnohých ďalších veciach. Boh chce priniesť rovnaké zmeny aj do vášho života a do života tých, ktorých milujete.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Denne si formovaný na Boží obraz.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon