Špeciálna priazeň.

Špeciálna priazeň.

… o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia! MATÚŠ 7:11

Každý z nás by chcel byť obľúbený alebo známy. Je to pýcha? Nie, nie je, ak to pochádza od Boha a nie iba z osobných ambícii alebo z vlastnej sebeckej snahy upútať pozornosť na seba.

Aby som bola úplne úprimná, považujem za príjemné sledovať, ako Boh preferuje nejakého človeka. Je zábavné sledovať, ako si niekoho vyberá pre zvláštnu pozornosť alebo preferenčné zaobchádzanie. Vidieť Ho, ako mocne pôsobí v živote niekoho vyvoláva skutočnú chválu a vďačnosť.

Vždy je príjemné mať priazeň u Boha. Len sa zdá, že sa to nestáva tak často, ako by sme chceli. Časťou tohto problému sme my. Je tak veľa vecí, ktoré by pre nás Boh rád urobil, ale nemôže, pretože Ho o to neprosíme. Jeden z dôvodov prečo neprosíme je, že sa necítime hodní. Nikto z nás nie je hoden sám o sebe, ale Boh nám prejaví láskavosť, ak Ho o to poprosíme!

Je čas, aby sme uverili, že nás Boh chce požehnať. Rád nám prejavuje svoju priazeň. Ako vykúpené, milované Božie deti si dnes zapíšte do svojho srdca: Ste zrenicou Božieho oka. On vás miluje!


Náš nebeský Otec chce, aby sa Jeho deti postavili a boli všetkým tým, za čo Ježiš Kristus dal svoj život, aby mohli byť.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon